Πού είναι η κριτική μου; Δεν μπορώ να την εντοπίσω.

Γενικά, οι κριτικές δημοσιεύονται αμέσως, αλλά ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση προτού εμφανιστεί μια κριτική. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι κριτικές δημοσιεύονται ανά διαμονή και όχι σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής.

Οι ιδιοκτήτες χώρων έχουν την επιλογή να λαμβάνοουν ειδοποιήσεις για νέες κριτικές και μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις για μια κριτική, αν είναι εικονική, προβλητική ή εσφαλμένη. Κριτικές που αμφισβητούνται, αποκλείονται για να ελεγχθούν από την ομάδα μας, η οποία θα αποφασίσει αν θα γίνει επαναφορά της κριτικής. Οι ομάδες επισκεπτών μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία κριτική ανά ομαδική κράτηση, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε μία μόνο κριτική που θα αντιπροσωπεύει την εμπειρία της ομάδας στον χώρο/πάρκο.

Ο διαχειριστής μπορεί να απαντήσει στην κριτική, αφήνοντας σχόλιο και επιπλέον, συμβουλεύουμε τους διαχειριστές να απαντούν σε κάθε κριτική, θετική ή αρνητική, έτσι ώστε οι πιθανοί πελάτες να μπορούν να δουν πώς αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που ορίζονται από το Pitchup.com όταν αφήνετε κριτική, για να αποφύγετε την αμφισβήτησή τους από τους διαχειριστές του χώρου/πάρκου.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το σύστημα κριτικής του Pitchup.com είναι ένα εργαλείο για να αφήνουν τα σχόλιά τους οι επισκέπτες αναφορικά με τον χώρο/πάρκο, στο οποίο έμειναν την περίοδο των διακοπών τους, καθώς και για τις παροχές και τις υπηρεσίες που είχαν. Παρότι το Pitchup.com προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βαθμολογήσουν την 'Εξυπηρέτηση πελατών' για έναν χώρο/πάρκο, μαζί με την κριτική τους, για τυχόν προσωπικά ζητήματα ή διαφωνίες και παράπονα με τη διεύθυνση του χώρου, οι επισκέπτες πρέπει να απευθύνονται στον χώρο για τη διευθέτησή τους. Τυχόν κριτικές που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Pitchup.com, θα αφαιρούνται. Αν αντιμετωπίσατε προβλήματα με την κράτησή σας στο Pitchup.com, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Pitchup.com, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στο email επιβεβαίωσης κράτησης.

Το Pitchup.com συμβουλεύει τους επισκέπτες που αφήνουν κριτική να έχουν φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία, αν μια κριτική είναι αρκετά σοβαρή για να υποκινηθεί νομική διαδικασία. 

Λόγω του υψηλού αριθμού κριτικών και των αιτημάτων αμφισβήτησης που λαμβάνονται σε περιόδους με μεγάλη κίνηση, οι κριτικές μπορεί να είναι αδρανείς για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς ελέγχουμε τους λόγους αμφισβήτησης από τους διαχειριστές.