Καταφύγια διακοπών και ξύλινες διακοπές

1.635 κάμπινγκ με δυνατότητα κράτησης με ξενώνες, ξύλινα οικήματα ή καλύβες