Vad händer om jag ändrar en bokning och kostnaden minskar?

Ibland kan det hända att en kund ändrar sin bokning så att det totala priset blir lägre. Även om en handpenning inte är återbetalningsbar betyder inte det att du måste förlora på den nya bokningen. Kunden är medveten om handpenningspolicyn då denna visas under hela bokningsprocessen och på bekräftelsemeddelandet.

Så här hanterar du ändringar som minskar kostnaden:

  • Räkna ut det nya totalbeloppet.
  • Räkna ut det nya saldot genom att dra av 15 % från det nya totalbeloppet. Om det ursprungliga totalbeloppet till exempel är 150 kr och det nya totalbeloppet är 1000 kr blir kundens nya saldo 850 kr (1000 * 85 %).

Kom ihåg att flagga bokningen. Kontrollera att dina villkor för ändrade bokningar är korrekta i avsnittet ”Villkor” under Information om stället i föreståndarportalen.