Så här integrerar du med Pitchup.com.

Olika typer av integreringar

API

Genom att koppla ditt bokningssystem till Pitchup.com är det lättare än någonsin att ta emot bokningar genom oss. Ditt bokningssystem kan synkronisera till vår API för att:

  • automatiskt lägga till/uppdatera tillgängligheten så ofta som möjligt, vilket ger obegränsad åtkomst till tillgänglighet utan rädsla för dubbelbokningar
  • hämta kundbokningar automatiskt och spara tiden som går åt till att mata in bokningsuppgifter manuellt i ditt system
  • lägga till/uppdatera dina prislistor snabbt och enkelt.

Använd en befintlig integrering

Api-ikon Gör det själv – visa API Dokument för tidigare versioner kan begäras via vår kontaktsida.

Kalenderfeedar

Synkronisera ditt bokningssystem med Pitchup med hjälp av vår dubbelriktade kalenderintegrering.

Lägg till en kalenderfeed för att importera externa bokningar för varje logienhet eller boende. Vi uppdaterar var 15:e minut.

Vi har även en kalenderfeed för "export" av Pitchup-bokningar för varje logienhet eller boende, som du kan inkludera i ditt bokningssystem eller i din kalender.

Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den

Bokningssystem integrerade med Pitchup.com

  Tillgänglighet skickad från bokningssystemet till Pitchup.com Bokningar skickade från Pitchup.com till bokningssystemet Priser skickade från bokningssystemet till Pitchup.com Betalningsstatus skickad från Pitchup.com till bokningssystemet Ytterligare avgifter?* Typ Vad kommer sedan?**
Anytime Booking tick tick Nej tick £10+VAT/month (all channels) API En guide till att integrera Pitchup.com
Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Avalon Software tick Nej Nej Nej Ja API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta din kundansvarige
Booking Expert tick tick tick tick Nej API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta supporten
CampManager tick tick Nej tick £12/year per pitch API/kalenderfeedar
Från/till Pitchup
Guide till att integrera med CampManager
Cubilis tick tick tick tick Nej API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta supporten
Elite Parks tick Nej Nej Nej Nej API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta Elite Dynamics
GemaPark tick tick Nej tick Nej API/kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta din supportspecialist på GemaPark
HippoCamp tick tick Nej Nej Nej API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta supporten
PHOBS tick tick tick Nej Nej API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta supporten
RMS tick tick tick Nej Nej API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Besök Ansluta onlinekanaler
Steg 3: Besök Information om Pitchup.com
STAAH tick tick tick tick Nej API Steg 1:Hämta API-nyckel från föreståndarportal sidan ”Mina uppgifter”
Steg 2: Kontakta supporten
Kommer snart Angelfish Software tick inväntar bekräftelse inväntar bekräftelse inväntar bekräftelse inväntar bekräftelse API Kommer snart
Kommer snart Inaxel tick tick Nej Nej Nej API Kommer snart
Kommer snart Pitched tick inväntar bekräftelse inväntar bekräftelse inväntar bekräftelse inväntar bekräftelse API Kommer snart
Beds24 tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Kontakta din Beds24-kontoföreståndare för att begära kalenderfeedar.
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Bookalet tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Från/till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Logga in på ditt Bookalet-konto (versionerna Gold och Agent) och besök sektionen Channel Management för att få information om hur du synkroniserar kalendrarna.
Booking Experts tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Bookzo tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
CATbooking tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
(Endast CATbooking)
Checkfront tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Från/till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Elloha tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Från/till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
EveryOffice tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Från/till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Eviivo tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Kontakta din Eviivo-kontoföreståndare för att begära kalenderfeedar.
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Freetobook tick Nej Nej Nej Ja Kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Hotelrunner Wix Hotels tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Inn Style tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Manava tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Myallocator tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Från/till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Mer detaljerade anvisningar finns i myallocator.
Nightsbridge tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Reflex tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Sirvoy tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Support link
SuperControl tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Logga in på ditt SuperControl-konto och gå till Integreringar > Kanalföreståndare för anvisningar om hur du slutför integreringen
Tommy tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar
Endast till Pitchup
Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
UwBoeking tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
Xotelia tick Nej Nej Nej Nej Kalenderfeedar Besök tillgänglighetssidan för att ställa in den
* Pitchup.com tar inga extra avgifter för integrering
** måste vara en slutförd listning på PU:n

Anmärkning: Andra bokningssystem kan integreras med Pitchup via API eller en kalendarfeed – kontrollera ditt bokningssystem för mer information.

Vill du integrera bokningssystemet med Pitchup.com? Meddela oss.