Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Τι γίνεται σε περίπτωση απόρριψης της κάρτας του πελάτη την ημερομηνία οφειλής;


Σε περίπτωση αποτυχίας πληρωμής, ο πελάτης θα λάβει email. Αυτό το email θα σταλεί επίσης στις ίδιες διευθύνσεις που έχετε ορίσει για τις επιβεβαιώσεις πληρωμής και η σχετική κράτηση θα έχει κατάσταση 'Σφάλμα πληρωμής' στη στήλη ‘Κατάσταση υπολοίπου’ στην καρτέλα 'Κρατήσεις' στην πύλη.

Δυστυχώς, δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία κάρτας του πελάτη για λόγους ασφαλείας και δεν είμαστε σε θέση να επαναπροωθήσουμε την πληρωμή. Σε τέτοιες περιπτώσειες, οι πελάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον χώρο κατασκήνωσης για να διευθετήσουν εναλλακτική μέθοδο πληρωμής, αλλά μπορείτε κι εσείς να έρθετε σε επαφή μαζί τους. Αν δεν υπάρξει εναλλακτική πληρωμή μετά από αυτό το αίτημα, μπορείτε να θέσετε σε ισχύ την πολιτική ακύρωσης. 

Μην ξεχάσετε να επισημάνετε την κράτηση σε περίπτωση ακύρωσης, χρησιμοποιώντας το κουμπί επισήμανσης στην τελευταία στήλη της καρτέλας 'Κρατήσεις'.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές μου;

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση απόρριψης της κάρτας πελάτη, το Stripe δεν θα επαναπροωθήσει την πληρωμή.