Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Πώς μπορεί κάποιος πελάτης να αλλάξει τη μέθοδο πληρωμής πριν την ημερομηνία απαίτησης του υπολοίπου;


Δεν υπάρχει κανένας τρόπος αλλαγής των στοιχείων της κάρτας για εκκρεμή πληρωμή στο Payup, αλλαγή του υπολοίπου πληρωμής στο Payup, διαφορετικής ημερομηνίας ή τροποποίησης του υπολοίπου πληρωμής σχετικά με τις τροποποιήσεις λογαριασμού ή μερικές πληρωμές. Αν κάποιος πελάτης επικοινωνήσει μαζί σας με κάποιο από τα παραπάνω αιτήματα, θα πρέπει να ακυρώσετε την πληρωμή Payup, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις Συχνές Ερωτήσεις για ακυρώσεις.

Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το υπόλοιπο/υπολειπόμενο ποσό σε εσάς χειροκίνητα. Αν δεν έχετε συστήματα επεξεργασίας καρτών στον χώρο σας, θα πρέπει να διευθετήσετε διαφορετική μέθοδο πληρωμής με τους πελάτες, για παράδειγμα τραπεζικό έμβασμα, επιταγή ή πληρωμή κατά την άφιξη. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες αποδεκτές μεθόδους πληρωμής στην ενότητα ‘Πληρωμές’ της καρτέλας ‘Πληροφορίες χώρου’ στην πύλη διαχειριστή.