Jak může zákazník změnit metodu platby před splatností doplatku?

Neexistuje žádný způsob, jak změnit údaje karty pro nezpracované platby Payup, změnit datum platby zůstatku pomocí služby Payup nebo změnit platební bilance a zohlednit změny nebo částečné platby. Pokud vás zákazník požádá, abyste provedli některou z těchto změn, budete muset zneplatnit/zrušit platbu Payup ručně pomocí kroků uvedených v našich Častých dotazech o stornování plateb.

Zákazník bude poté muset ručně zaplatit nedoplatek/zbývající částku. Pokud nemáte na místě zařízení pro platbu kartou, budete muset se zákazníkem domluvit jiný způsob platby, například bankovním převodem, šekem nebo platbou při příjezdu. Pamatujte, že povolené způsoby platby si nastavíte v části ‚Platby‘ na kartě ‚Informace o kempu‘ ve správcovském portálu.