Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Ο χώρος/πάρκο μου έχει αλλάξει σημαντικά. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κριτικές που αφορούσαν την περίοδο πριν την αλλαγή;


Αν ο χώρος κατασκήνωσης ή το πάρκο διακοπών έχει αλλάξει σημαντικά, π.χ. για περιπτώσεις μεγάλης ή ριζικής ανακαίνισης, το Pitchup.com ενδέχεται να αφαιρέσει τις κριτικές (καλές και κακές) που έχουν αφήσει επισκέπτες πριν από αυτή την ημερομηνία, για να προσφέρει στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να κάνει μια νέα αρχή.

Έγγραφες και πιστοποιημένες αποδείξεις για περιπτώσεις μεγάλης ανακαίνισης για τον χώρο κατασκήνωσης/πάρκο μπορούν να σταλούν στο Pitchup.com (enquiries@pitchup.com), σε μία από τις ακόλουθες μορφές:

- Αντίγραφα των αδειών κατασκευών/έργων

- Αντίγραφα των αποδείξεων για εργασία και υλικά

Η ομάδα του Pitchup.com θα ελέγξει τα έγγραφα αυτά και αν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι κριτικές θα αφαιρεθούν. Το Pitchup.com θα χειρίζεται αυτά τα αιτήματα κατά περίπτωση.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η αλλαγή στη διακόσμηση για παλιές παροχές ή η αλλαγή ιδιοκτησίας ή διαχείρισης δεν αποτελούν βάσιμους λόγους, για να ζητήσετε να αφαιρεθούν οι παλιές κριτικές για τον χώρο κατασκήνωσης/πάρκο σας.