Der har skjedd en stor utvikling på stedet/parken. Kan vurderinger fra før dette skjedde bli fjernet?

Hvis din campingplass eller feriepark har gjennomgått en stor utvikling, dvs. reparasjoner eller oppussing, så vil Pitchup.com overveie å fjerne vurderinger (gode og dårlige), som er sendt inn før datoen for utviklingen. På den måte kan din virksomhet få en ny start.

Sertifisert skriftlig dokumentasjon av betydelige reparasjoner/oppussing på stedt/parken sendes til Pitchup.com (enquiries@pitchup.com), i form av et av de følgende:

-kopier av bygnings-/arbeidstillatelser

-kopier av håndverkers kvitteringer for materiell og arbeid

Pitchup.com-teamet vil gjennomgå innsendt dokumentasjon, og hvis de oppfyller kriteriene vil vurderingene bli fjernet. Pitchup.com vil behandle alle slike anmodninger enkeltvis.

Legg merket til at dekorasjon av gamle fasiliteter eller overdragelse av eierskab eller administrasjon ikke utgjør et legitimt grunnlag for å be om at tidligere vurderinger må fjernes.