Vi har genomgått en större utveckling på min plats/park. Kan recensionerna sedan innan tas bort?

Om din campingplats har genomgått en större utveckling, t.ex. ombyggnad eller renovering, kan Pitchup.com överväga att ta bort recensionerna (bra och dåliga) som lämnades innan det här datumer för att ge din verksamhet en färsk start.

Certifierat skriftligt intyg på en större ombyggnad/renovation på platsen/parken kan skickas in till Pitchup.com (enquiries@pitchup.com) på ett av följande sätt:

- Kopior av byggnads-/arbetstillstånden.

- Kopior av kvitton från handlare för material och arbetskraft.

Pitchup.coms team utvärderar de inskickade dokumenten och om de uppfyller kraven tas recensionerna bort. Pitchup.com hanterar varje fall av denna typ av begäran individuellt.

Observera att ny inredning av gamla anläggningar eller byte av ägare/förvaltare inte utgör en giltig grund för att be om att recensionerna för platsen/parken tas bort.