Book 5344 campingplasser, glampingplasser og ferieparker over hele Storbritannia, Europa og Amerika

Vurdering av Feefo-tjeneste

Tariffer inkluderer korte og ukeslange opphold – hvordan ordner jeg det?


Det er to måter å ordne ulike priser på. For hver enhetstype:

  • Hvis alternative tariffer gjelder for ulike ankomstdager (for eksempel tariff for stasjonær campingvogn for lørdag til lørdag ELLER Mandag til Fredag ELLER Fredag til Mandag), da kan tilføye denne informasjonen til en enkelt prisgruppe*.
  • Hvis alternative tariffer gjelder for samme ankomstdag (for eksempel ulike priser på ulike lengder av opphold med samme ankomstdag), da må du opprette prisgruppe for ekstra prisalternativer. En "standard" prisgruppe opprettes automatisk som du kan bruke for én pris, og opprette en annen som ekstrapris. Hvis du for eksempel tilbyr pris per natt, per uke eller for korte opphold, alle med samme ankomstdag, må du totalt ha tre prisgrupper. Det betyr altså at du må opprette to prisgrupper til.

* Når du oppretter enhetstype på siden "Enhetstyper & ekstraelementer" vil det automatisk lages en "prisgruppe" (priser for hver ankomstdag) som heter "Standard".

Å legge til eller oppdatere priser

Hvis prisene dine endres regelmessig, er det raskere å bruke siden "Gruppevise tariffer" som du finner under "Priser"-fanen, for å oppdatere prisene. Når du har skrevet inn prisene trykker du på "Bruk endringer", og deretter går du tilbake til "Priser"-fanen for å kontrollere.

Legg til tilgjengelighet ved å bruke den blå knappen "Gruppevis oppdatering av ledige plasser" til høyre på "Ledige plasser"-siden. Gjør alle endringer gjennom dagskalenderen på "Ledige plasser"-siden.