Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

How to link to us

You're welcome to link to us! You can:

  • Copy a text link from below
  • Grab one of our customer badges
  • If you manage a Pitchup.com listing, show of your ratings and reviews - go to 'Edit site' in your Manager Portal and find the 'Badges' tab
  • Display Pitchup.com listings within your website or blog at our widget builder
  • Download our logos from our media page

Adding a text link

One easy way is simply to copy and paste the code provided below into your website's code.

For a "Pitchup.com - campsites and camping" link

Copy:

<a href="https://www.pitchup.com">Pitchup.com - campsites and camping</a><br />

For a "Pitchup.com - motorhome campsites" link

Copy:

<a href="https://www.pitchup.com/motorhomes/">Pitchup.com - motorhome campsites</a><br />

For a "Pitchup.com - touring caravan sites" link

Copy:

<a href="https://www.pitchup.com/tourers/">Pitchup.com - touring caravan sites</a><br />

For a "Pitchup.com - static caravan holidays" link

Copy:

<a href="https://www.pitchup.com/caravans/">Pitchup.com - static caravan holidays</a><br />

For a "Pitchup.com - UK tent campsites and camping" link

Copy:

<a href="https://www.pitchup.com/tents/">Pitchup.com - UK tent campsites and camping</a><br />

For a "Pitchup.com - lodges" link

Copy:

<a href="https://www.pitchup.com/lodges/">Pitchup.com - lodges</a><br />