Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Where can I view my bookings?


Use the 'Bookings' tab to view all bookings, search and sort them, download files of your bookings and calendar feed, and plug your own booking system into our API, which will give you unrestricted access to allocation without fear of double bookings.

Click on the 'i' icon next to the title of a column for a pop-up status key - this will give you more information about the information displayed in this column.

Our flagging system can also be found in the ‘Bookings’ tab. Please use this to inform Pitchup.com of any double bookings or booking rejections (not cancellations) as soon as they occur. Simply click on the flag to the right-hand side of the booking you wish to contact us about, fill in the form, and submit to Pitchup.com.