Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Where can I download your app?


Pitchup has upgraded its app to a new web-based version that is not available in Google Play or iTunes.

To download the app:

Chrome browser

  • Open the Chrome browser (if you have an iPhone and don't have Chrome installed, you can download it at iTunes)
  • Visit our mobile site at https://www.pitchup.com
  • After browsing the mobile site, you should be shown a button to 'Add to home'. If the button fails to appear, open the menu at the top right of Chrome, and tap 'Add to Home Screen'

Safari browser

  • Tap the bookmarks icon
  • Tap 'Add to Home Screen'
  • Tap 'Add' at the top right-hand corner

Alternatively, visit www.pitchup.com on your smartphone or tablet to use our mobile site instead.

Note: if you manage a campsite listed on Pitchup, a link to the mobile-friendly version of the allocation page is shown on the homepage when you're logged in to our mobile site. You can log in via the side menu.