Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

What will my insurance cover?


Standard business insurance policies exclude pandemics and most businesses are unlikely to be covered. However, policies differ significantly and you should check with your insurer. Further guidance is available from the Association of British Insurers.