Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Τι είναι η βοηθητική σκηνή;


Πρόκειται για μια βοηθητική σκηνή, κατά μήκος της κύριας μονάδας, που χρησιμοποιείται συχνά από ένα ή δύο παιδιά. Η πολιτική για αυτές τις σκηνές διαφέρει από χώρο σε χώρο. Ορισμένοι χώροι κατασκήνωσης τις δέχονται χωρίς χρέωση, άλλοι έχουν πρόσθετη χρέωση και άλλοι δεν τις επιτρέπουν καθόλου.

Το σύστημα κρατήσεων που έχουμε θα υπολογίζει τη σωστή τιμή ανάλογα με τα άτομα, αλλά αν έχετε αυτού του είδους τη βοηθητική σκηνή, ελέγξτε την ενότητα με την περιγραφή της θέσης στη σελίδα καταχώρησης του χώρου κατασκήνωσης για την πολιτική σχετικά με τις βοηθητικές σκηνές.

Αν υπάρχει βοηθητική σκηνή ως πρόσθετη παροχή, θα μπορέσετε να την επιλέξετε στη σελίδα κράτησης.