Τι είναι το είδος θέσης;

Τα είδη θέσης σας επιτρέπουν να παρουσιάσετε τη διαθεσιμότητα για διαφορετικά είδη θέσης. Κάθε είδος θέσης μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία/κατηγορίες καταλυμάτων του Pitchup.com, όπως για παράδειγμα το 'Μεγαλοπρεπής θέση για τροχόσπιτο' μπορεί να μπει στην κατηγορία τροχόσπιτων προς ενοικίαση.

Εναλλακτικά, ίσως έχετε θέση με ρεύμα που μπορεί να φιλοξενήσει αυτοκινούμενα τροχόσπιτα αλλά και σκηνές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να ορίσετε μια 'Θέση με ρεύμα' και να την διαθέσετε ως θέση για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ή σκηνές.

Οι κατηγορίες καταλυμάτων καθορίζουν σε ποιες αναζητήσεις στο Pitchup.com θα εμφανίζονται τα είδη θέσης σας.