Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

I have numerous types of pitch - how can I encapsulate this in a booking service without speaking to the customer?


We understand that no pitch or accommodation is the same and that you want to accommodate your customer's wishes for the perfect pitch.

Our advice is to set up a generic pitch type (e.g. Heritage static caravan, Electric touring pitch) for pitches of the same price and general category. If you wish, you can then indicate a few variations (e.g. ocean-facing electric touring pitch, corner electric touring pitch) in the pitch type 'Description', and show photos of the different sub-categories of pitch type.

You can ask users to specify their preference in the 'Other details' box on the booking form - this will automatically be sent to you within the email you receive when the customer books.