Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

I don't have 'pitches' - my pricing is per person, not per pitch. How do I set this up?


You can set up your pitch type to be priced per person or per pitch, so there's no problem with the price (in the manager portal, visit the 'Pitch types & extras' tab in the Portal and choose 'Add pitch type').

However, the allocations work on a pitch basis, so you will need to assign a quantity of 'pitches' (even if they don't exist at your site), for us to offer customers to book. At present, our users can only book one pitch at a time.

You may wish to use the pitch type 'Description' box to explain that you don't have formal pitches and that groups should just all book onto one pitch.