Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Πόσος χρόνος απαιτείται για την ενημέρωση των στοιχείων στον ιστότοπο;


Τυχόν στοιχεία που αλλάζετε, τροποποιούνται αμέσως στον ιστότοπό μας.

Αν χρησιμοποιήσατε το κουμπί ‘Αίτημα αλλαγής’ στην πύλη διαχειριστή για να ενημερώσετε στοιχεία που δεν μπορούσατε να επεξεργαστείτε απευθείας στην καταχώρησή σας στο Pitchup.com, θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τις αλλαγές σε εφαρμογή εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε.