Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

How do I know what type/size of unit the customer is bringing?


To request that customers provide their type and size of unit when booking a camping pitch, tick the 'Require type and size of unit' box under 'Rules' on the pitch type page.

231

Bear in mind that each additional item of information requested increases booking abandonment rates. We therefore recommend not requesting this information unless it is essential.