Κάντε κράτηση σε 5.344 χώρους κατασκήνωσης, χώρους glamping και πάρκα διακοπών σε ΗΒ, Ευρώπη και Αμερική.

Αξιολόγηση υπηρεσιών Feefo

Μπορώ να ορίσω θέσεις με προαιρετική παροχή ρεύματος;


Προτείνουμε να δημιουργήσετε ξεχωριστό είδος θέσης για τις θέσεις με ρεύμα. Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχετε τη διαθεσιμότητά σας.

Το μειονέκτημα ενός γενικού είδους θέσης με την προαιρετική επιλογή για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ότι δεν μπορείτε να γνωρίζετε πόσοι πελάτες θα επιλέξουν την πρόσθετη παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν όλοι οι πελάτες επιλέξουν την πρόσθετη παροχή, πιθανόν να μην έχετε διαθεσιμότητα για θέσεις με ρεύμα. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε την ευκαιρία να διαθέσετε περισσότερες θέσεις χωρίς ρεύμα αν έχετε θέσει χαμηλή διαθεσιμότητα για περιπτώσεις όπου όλοι οι χρήστες επιλέξουν την παροχή ρεύματος.