Přeji si mít pro platby přes Payup samostatný účet pro každou nabídku zvlášť

Abyste mohli pro každou nabídku použávat samostatný účet, je třeba pro každou nabídku nastavit nový účet Stripe s novou e-mailovou adresou a samostatným bankovním spojením pro každou z nich. Za tímto účelem je nutné následujícím působem propojit první nabídku se službou Stripe:
 
1. Přihlaste se do první nabídky nebo v případě, že používáte jedny přihlašovací údaje pro všechny lokality, zvolte první nabídku z rolovací nabídky . 
 
2. Najděte panel nazvaný ‚Jak lze provést platbu předem?
 
3. Zvolte možnost ‚Provést platbu přímo pomocí služby Payup‘. Objeví se modré tlačítko ‚Propojit se službou Stripe‘
 
4. Kliknutím na modré tlačítko vytvoříte účet Stripe. Budete potřebovat jednu e-mailovou adresu pro každý bankovní účet, který si přejete připojit. Tyto e-mailové adresy se nemusí shodovat s adresou pro registraci do portálu
 
5. Vyplnění formuláře by nemělo trvat déle než pár minut (nachystejte si údaje o svém bankovním spojení)
 
Než budete pokračovat s další nabídkou, musíte se odhlásit ze služby Stripe pomocí odkazu https://dashboard.stripe.com/, poté klikněte na svůj profil v pravém horním rohu obrazovky a zvolte možnost ‚Sign out‘
 
 
Poté by se měla zobrazit stránka přihlášení do služby Stripe.
 
 
Přihlaste se do správcovského portálu pro další nabídku a opakujte výše uvedený postup. Nezapomeňte, že e-mailová adresa i bankovní účet v krocích 4 a 5 se musí lišit od údajů, které jste zadávali pro první nabídku.
 
Tento postup můžete opakovat tolikrát, kolikrát bude potřeba pro aktivaci plateb Payup na samostatný bankovní účet pro každou z nabídek. 
Nezapomeňte se před přepnutím na další nabídku odhlásit ze služby Stripe, aby bylo možné vytvořit nový účet. Pokud se neodhlásíte, propojí se nabídka s již existujícím účtem Stripe.
 
Pokud chcete, aby platby za pobyt v různých lokalitách chodily na stejný bankovní účet, postup najdete zde.