Jak Payup funguje?

Pracujeme s platební společností s názvem Stripe. Jejich systém podporuje zákaznické platby a prostřednictvím systému Payup posílá zálohu stránkám Pitchup.com a doplatek přímo vám.

Zůstatek bude zákazníkovi zaúčtován v ‚den splatnosti‘, který se objeví již v potrvzovacích zprávách v případě většiny kempů. Částka je spočítána na základě nastavení v platební části vašeho portálu.